113 Listings of 2014 Kia Rio for Sale

2014 Kia Rio Review
 • Featured Listings

 • 2014 Kia Rio for sale in Irvington, NJ

  2014 Kia Rio LX

  • $1,576 below average
  • Mileage
  • 47,919 Miles
  • 2,454 Miles below average
 • 2014 Kia Rio5 for sale in West Covina, CA

  2014 Kia Rio5 LX

  • $998 below average
  • Mileage
  • 34,214 Miles
  • 4,781 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Arlington, TX

  2014 Kia Rio LX

  • $1,573 below average
  • Mileage
  • 63,738 Miles
  • 13,365 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Hollywood, FL

  2014 Kia Rio LX

  • $976 below average
  • Mileage
  • 42,425 Miles
  • 7,948 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Maitland, FL

  2014 Kia Rio

  • $392 above average
  • Mileage
  • 64,630 Miles
  • 17,291 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Riverhead, NY
  • $1,181 above average
  • Mileage
  • 35,793 Miles
  • 11,546 Miles below average
 • 2014 Kia Rio5 for sale in Bartonsville, PA

  2014 Kia Rio5 LX

  • $1,403 above average
  • Mileage
  • 29,297 Miles
  • 9,698 Miles below average
 • 2014 Kia Rio5 for sale in West Nyack, NY

  2014 Kia Rio5

  • $1,086 below average
  • Mileage
  • 69,786 Miles
  • 26,450 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Louisburg, NC

  2014 Kia Rio

  • $925 above average
  • Mileage
  • 39,965 Miles
  • 7,374 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Nashville, NC

  2014 Kia Rio

  • $925 above average
  • Mileage
  • 39,965 Miles
  • 7,374 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Ocala, FL

  2014 Kia Rio LX

  • $1,721 below average
  • Mileage
  • 66,541 Miles
  • 16,168 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Phoenix, AZ

  2014 Kia Rio LX

  • $428 above average
  • Mileage
  • 40,829 Miles
  • 9,544 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Knoxville, TN

  2014 Kia Rio LX

  • $1,621 below average
  • Mileage
  • 58,837 Miles
  • 8,464 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Chesnee, SC

  2014 Kia Rio LX

  • $1,929 above average
  • Mileage
  • 41,765 Miles
  • 8,608 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Temecula, CA

  2014 Kia Rio EX

  • $1,836 below average
  • Mileage
  • 100,756 Miles
  • 48,627 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Luling, LA

  2014 Kia Rio LX

  • $1,576 below average
  • Mileage
  • 98,000 Miles
  • 47,627 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Louisville, KY

  2014 Kia Rio LX

  • $1,424 above average
  • Mileage
  • 37,916 Miles
  • 12,457 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Portland, OR

  2014 Kia Rio LX

  • $1,317 above average
  • Mileage
  • 39,877 Miles
  • 10,496 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Raleigh, NC

  2014 Kia Rio LX

  • $2,572 below average
  • Mileage
  • 39,921 Miles
  • 10,452 Miles below average
 • 2014 Kia Rio5 for sale in Greenville, SC
  • Email for Price
  • Mileage
  • 30,621 Miles
  • 8,374 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Duluth, GA

  2014 Kia Rio LX

  • $2,572 below average
  • Mileage
  • 62,000 Miles
  • 11,627 Miles above average
 • 2014 Kia Rio for sale in Fort Pierce, FL

  2014 Kia Rio EX

  • $443 below average
  • Mileage
  • 18,279 Miles
  • 33,850 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Troutdale, OR

  2014 Kia Rio LX

  • $576 below average
  • Mileage
  • 48,800 Miles
  • 1,573 Miles below average
 • 2014 Kia Rio for sale in Norcross, GA
  • $1,307 below average
  • Mileage
  • 52,939 Miles
  • 5,600 Miles above average
 • 1 of 5