0 Listings
 • Featured Listings

  2003 Kia Sorento for sale in San Rafael CA
  $4,250
 • 2003 Kia Sorento for sale in Melbourne, FL

  2003 Kia Sorento EX

  • $764 below average
  • Mileage
  • 115,801 Miles
  • 25,001 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Butler, NJ
  • $764 below average
  • Mileage
  • 106,114 Miles
  • 34,688 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Bloomingdale, NJ
  • $764 below average
  • Mileage
  • 106,114 Miles
  • 34,688 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Toledo, OH

  2003 Kia Sorento

  • $882 below average
  • Mileage
  • 119,543 Miles
  • 20,956 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Chardon, OH
  • $1,759 below average
  • Mileage
  • 114,437 Miles
  • 26,365 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Lakewood, NJ

  2003 Kia Sorento LX

  • $516 below average
  • Mileage
  • 104,543 Miles
  • 32,622 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in El Paso, TX

  2003 Kia Sorento EX

  • $759 below average
  • Mileage
  • 221,165 Miles
  • 80,363 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Richland, WA

  2003 Kia Sorento EX

  • $264 below average
  • Mileage
  • 142,705 Miles
  • 1,903 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Salt Lake City, UT

  2003 Kia Sorento EX

  • $759 below average
  • Mileage
  • 147,365 Miles
  • 6,563 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Spokane Valley, WA
  • $264 below average
  • Mileage
  • 163,000 Miles
  • 22,198 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Raytown, MO
  • $520 below average
  • Mileage
  • 168,425 Miles
  • 31,260 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Des Moines, IA
  • $859 below average
  • Mileage
  • 158,000 Miles
  • 17,198 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Pinellas Park, FL

  2003 Kia Sorento

  • $1,665 above average
  • Mileage
  • 124,278 Miles
  • 16,221 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Fredericksburg, VA
  • $835 below average
  • Mileage
  • 157,115 Miles
  • 16,616 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in San Antonio, TX
  • $2,736 above average
  • Mileage
  • 105,653 Miles
  • 35,149 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Waterbury, CT
  • $759 below average
  • Mileage
  • 173,440 Miles
  • 32,638 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Rancho Cordova, CA

  2003 Kia Sorento LX

  • $1,475 above average
  • Mileage
  • 112,105 Miles
  • 25,060 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Menasha, WI
  • $264 below average
  • Mileage
  • 104,543 Miles
  • 36,259 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Topeka, KS
  • $520 below average
  • Mileage
  • 149,293 Miles
  • 12,128 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Melbourne, FL
  • $2,269 below average
  • Mileage
 • 2003 Kia Sorento for sale in Lexington, KY
  • $1,359 below average
  • Mileage
  • 205,906 Miles
  • 65,104 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Orlando, FL
  • $430 below average
  • Mileage
  • 148,265 Miles
  • 7,766 Miles above average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Los Angeles, CA

  2003 Kia Sorento EX

  • $736 above average
  • Mileage
  • 122,762 Miles
  • 18,040 Miles below average
 • 2003 Kia Sorento for sale in Murfreesboro, TN
  • $180 below average
  • Mileage
  • 165,294 Miles
  • 24,492 Miles above average
 • 1 of 4