0 Listings
 • Featured Listings

  2008 Kia Sorento for sale in North Fort Myers FL
  $9,145

  2008 Kia Sorento

  Paparazzi Motors
  2008 Kia Sorento for sale in Columbus OH
  0

  2008 Kia Sorento

  Car Loan Tone
  2008 Kia Sorento for sale in Williamsville NY
  $8,804

  2008 Kia Sorento

  Basil Transit Corp
  2008 Kia Sorento for sale in Poughkeepsie NY
  $4,900

  2008 Kia Sorento

  Rockledge Garage
 • 2008 Kia Sorento for sale in Miami, FL

  2008 Kia Sorento EX

  • $1,890 below average
  • Mileage
  • 97,000 Miles
  • 13,337 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Pine City, MN
  • $594 below average
  • Mileage
  • 100,043 Miles
  • 16,714 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Poughkeepsie, NY
  • $1,469 below average
  • Mileage
  • 123,230 Miles
  • 6,473 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Delray Beach, FL

  2008 Kia Sorento LX

  • $1,379 below average
  • Mileage
  • 150,030 Miles
  • 33,273 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Breckenridge, TX

  2008 Kia Sorento

  • $931 below average
  • Mileage
  • 90,506 Miles
  • 24,815 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Red Lion, PA
  • $1,385 below average
  • Mileage
  • 103,620 Miles
  • 6,717 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Buffalo, NY
  • $374 below average
  • Mileage
  • 100,588 Miles
  • 16,169 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Kansas City, MO

  2008 Kia Sorento LX

  • $1,374 below average
  • Mileage
  • 118,000 Miles
  • 1,243 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Jacksonville, FL
  • Email for Price
  • Mileage
  • 133,196 Miles
  • 16,439 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Quincy, MA
  • $381 below average
  • Mileage
  • 102,552 Miles
  • 14,205 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Green Bay, WI
  • $626 above average
  • Mileage
  • 93,000 Miles
  • 23,757 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Raleigh, NC
  • $374 below average
  • Mileage
  • 95,248 Miles
  • 21,509 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Sterling, VA

  2008 Kia Sorento

  • $1,632 below average
  • Mileage
  • 166,426 Miles
  • 51,105 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Murrieta, CA

  2008 Kia Sorento EX

  • $1,890 below average
  • Mileage
  • 141,363 Miles
  • 31,026 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Stone Mountain, GA

  2008 Kia Sorento LX

  • $1,131 above average
  • Mileage
  • 98,420 Miles
  • 18,337 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Houston, TX

  2008 Kia Sorento LX

  • $669 below average
  • Mileage
  • 98,250 Miles
  • 18,507 Miles below average
 • Featured 2008 Kia Sorento Listings

  2008 Kia Sorento for sale in Fort Lauderdale FL
  $5,500

  2008 Kia Sorento

  Easy Imports
 • 2008 Kia Sorento for sale in Concord, NC
  • $1,626 above average
  • Mileage
  • 114,429 Miles
  • 2,328 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Herrin, IL
  • $581 above average
  • Mileage
  • 91,983 Miles
  • 24,774 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Dalton, GA

  2008 Kia Sorento LX

  • $1,374 below average
  • Mileage
  • 214,247 Miles
  • 97,490 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Baraboo, WI

  2008 Kia Sorento LX

  • $2,370 below average
  • Mileage
  • 140,441 Miles
  • 23,684 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Fredonia, NY
  • Email for Price
  • Mileage
  • 41,772 Miles
  • 68,565 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Gardena, CA

  2008 Kia Sorento LX

  • $2,369 below average
  • Mileage
  • 174,450 Miles
  • 57,693 Miles above average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Savannah, GA
  • Email for Price
  • Mileage
  • 77,838 Miles
  • 37,483 Miles below average
 • 2008 Kia Sorento for sale in Canton, OH
  • $1,590 below average
  • Mileage
  • 133,724 Miles
  • 23,387 Miles above average
 • 1 of 8