0 Listings
 • Featured Listings

  2006 Kia Sorento for sale in Millington TN
  $7,495

  2006 Kia Sorento

  MARTIN AUTO SALES INC
  2006 Kia Sorento for sale in Melbourne FL
  $6,499

  2006 Kia Sorento

  A & M Auto World
 • 2006 Kia Sorento for sale in Rock Hill, SC
  • $1,130 below average
  • Mileage
 • 2006 Kia Sorento for sale in Detroit, MI
  • $1,046 below average
  • Mileage
  • 1 Miles
  • 129,289 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Milwaukee, WI
  • $1,046 below average
  • Mileage
  • 124,170 Miles
  • 5,120 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Newark, CA
  • $1,141 below average
  • Mileage
  • 119,421 Miles
  • 9,869 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Lexington, NC
  • $1,141 below average
  • Mileage
  • 215,006 Miles
  • 85,716 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Hayden, ID
  • $161 below average
  • Mileage
  • 97,097 Miles
  • 32,193 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Rock Hill, SC
  • $1,130 below average
  • Mileage
 • 2006 Kia Sorento for sale in Houston, TX
  • $949 above average
  • Mileage
  • 113,943 Miles
  • 15,347 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Eustis, FL

  2006 Kia Sorento EX

  • $1,235 below average
  • Mileage
  • 136,162 Miles
  • 2,578 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Daphne, AL
  • $1,130 below average
  • Mileage
  • 125,077 Miles
  • 13,663 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Austin, TX
  • $930 below average
  • Mileage
  • 123,583 Miles
  • 15,157 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Cincinnati, OH
  • $1,242 below average
  • Mileage
  • 133,450 Miles
  • 4,160 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Manassas, VA

  2006 Kia Sorento

  • $979 below average
  • Mileage
  • 123,449 Miles
  • 8,672 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Boise, ID
  • $635 below average
  • Mileage
  • 140,828 Miles
  • 2,088 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Orlando, FL

  2006 Kia Sorento EX

  • $1,030 below average
  • Mileage
  • 134,400 Miles
  • 4,340 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Haltom City, TX
  • $1,046 below average
  • Mileage
  • 137,066 Miles
  • 7,776 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Kansas City, MO
  • $1,041 below average
  • Mileage
  • 128,856 Miles
  • 434 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Charlotte, NC

  2006 Kia Sorento EX

  • $1,180 below average
  • Mileage
  • 143,000 Miles
  • 4,260 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Portland, OR
  • $1,046 below average
  • Mileage
 • 2006 Kia Sorento for sale in Springfield, MA
  • $935 below average
  • Mileage
  • 130,000 Miles
  • 8,740 Miles below average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Brentwood, NH
  • $1,046 below average
  • Mileage
  • 146,819 Miles
  • 17,529 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Macon, GA
  • $1,042 below average
  • Mileage
  • 153,000 Miles
  • 23,710 Miles above average
 • 2006 Kia Sorento for sale in Olympia, WA
  • $369 above average
  • Mileage
 • 2006 Kia Sorento for sale in Milwaukee, WI
  • $460 below average
  • Mileage
  • 135,785 Miles
  • 2,955 Miles below average
 • 1 of 11