67 Listings of 2009 Kia Sorento for Sale

 • 2009 Kia Sorento for sale in Tucson, AZ
  • $716 above average
  • Mileage
  • 77,415 Miles
  • 22,937 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Hamburg, NY
  • $701 above average
  • Mileage
  • 79,606 Miles
  • 20,746 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Tulsa, OK
  • $1,291 below average
  • Mileage
  • 93,735 Miles
  • 6,617 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in New Cumberland, PA
  • $358 below average
  • Mileage
  • 95,000 Miles
  • 28,425 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Cambridge, MN
  • $2,379 below average
  • Mileage
  • 137,721 Miles
  • 37,369 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Monroe, LA
  • $1,329 below average
  • Mileage
  • 118,817 Miles
  • 18,465 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Bedford, OH
  • $526 below average
  • Mileage
  • 103,263 Miles
  • 2,911 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Chicago, IL

  2009 Kia Sorento

  • $761 above average
  • Mileage
  • 93,278 Miles
  • 9,382 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Slidell, LA
  • $1,289 below average
  • Mileage
  • 108,821 Miles
  • 8,469 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Etna, OH
  • $1,284 below average
  • Mileage
  • 111,001 Miles
  • 10,649 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Houston, TX

  2009 Kia Sorento

  • $1,239 below average
  • Mileage
  • 133,750 Miles
  • 31,090 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Troutman, NC
  • Email for Price
  • Mileage
  • 99,172 Miles
  • 24,253 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Denison, TX
  • $779 below average
  • Mileage
  • 147,842 Miles
  • 47,490 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Stone Mountain, GA
  • $221 above average
  • Mileage
  • 79,291 Miles
  • 21,061 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Fort Wayne, IN
  • $316 above average
  • Mileage
  • 81,531 Miles
  • 18,821 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Scottsdale, AZ
  • $421 above average
  • Mileage
  • 91,836 Miles
  • 8,516 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Indianapolis, IN
  • $2,498 above average
  • Mileage
  • 83,880 Miles
  • 16,472 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Albany, NY
  • $709 above average
  • Mileage
  • 83,751 Miles
  • 16,601 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Scotia, NY
  • $716 above average
  • Mileage
  • 83,694 Miles
  • 16,658 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Penn Hills, PA
  • Email for Price
  • Mileage
  • 83,855 Miles
  • 16,497 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Sheridan, IN
  • $1,779 below average
  • Mileage
  • 118,790 Miles
  • 18,438 Miles above average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Toledo, OH
  • $285 below average
  • Mileage
  • 91,304 Miles
  • 9,048 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Wheeling, WV
  • $150 above average
  • Mileage
  • 86,211 Miles
  • 14,141 Miles below average
 • 2009 Kia Sorento for sale in Minot, ND
  • $2,779 below average
  • Mileage
  • 113,843 Miles
  • 13,491 Miles above average
 • 1 of 3